Werkervaring

Kinderrevalidatie Tolbrug
Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar in een multidisciplinair revalidatieteam.

Mytylschool Gabriƫl (Atlent Kinder-expertisecentrum):
Observeren en behandelen van kinderen van 4 tot 20 jaar, met uiteenlopende diagnoses, binnen het speciaal onderwijs. Begeleiding van ouders en samenwerking met leerkrachten.

Ambulante dienst REC Balein (mytyl en ZML):
Begeleiden en behandelen van kinderen in het regulier onderwijs met problemen op het gebied van motoriek, sensomotoriek en verstandelijke beperking, en adviseren van leerkrachten.

We nemen deel aan regionale intervisiegroepen op het gebied van kinder-ergotherapie.