Werkwijze

Behandelduur en -frequentie
Maximaal 10 uur per kalenderjaar, afhankelijk van uw zorgverzekering kan dit meer zijn.
Afhankelijk van de hulpvraag en belastbaarheid van het kind duurt de behandeling 30, 45 of 60 minuten per keer.
De frequentie is over het algemeen 1x per week, incidenteel 2x per week of losse afspraken.
Huis- en schoolbezoeken op afspraak.

Huiswerk
Om het effect van de therapie te vergroten geven we soms oefeningen mee voor thuis.

Behandeling
We werken hulpvraaggericht, aan concrete functionele doelen in samenspraak met de omgeving (o.a. ouders, school).
We gebruiken zoveel mogelijk instrumenten en methodes waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze het beste werken (evidence based).

Verslaglegging
U ontvangt aan het einde een eindverslag, wat ook naar de verwijzende huisarts of specialist wordt gestuurd.
Na de DTE screening ontvangt uw huisarts een verslag.
Uitgebreide verslagen of adviezen in overleg.
Indien wenselijk regelmatig (mail)contact met school of andere behandelaars gericht op afstemming en advies.

Privacy
Door middel van het gebruik van het contactformulier is het mogelijk om een vraag te stellen of u aan te melden bij Kinderergotherapie Den Bosch. Hiervoor vragen wij uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres aan mij door te geven. Wij bewaren en beheren uw gegevens om u informatie te kunnen sturen of contact met u op te kunnen nemen voor het maken van een afspraak, indien door u gewenst. We leggen deze gegevens vast in onze cliëntenadministraties. We houden digitaal of schriftelijk een dossier van u bij; u heeft hier op verzoek inzage in. Wanneer we u de inzage niet (volledig) kunnen toestaan, zullen we daar een onderbouwde motivatie voor geven, bijvoorbeeld wanneer dit de privacy van anderen schaadt. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht om dit verzoek weer in te trekken. Uw gegevens worden opgeslagen in een afgesloten dossierkast en beveiligde digitaal patiëntendossier. Privacy gevoelige informatie wordt met uw toestemming via een beveiligde mailomgeving (ZIVVER) verzonden. Indien uw kind bij ons in behandeling is, worden deze gegevens na afsluiting van de behandeling conform de huidige wetgeving nog 15 jaar veilig bewaard. Wanneer u uw gegevens wilt laten wijzigen of vernietigen, kunt u daarvoor via het contactformulier een verzoek indienen en zullen we dit voor u in orde maken. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u dit melden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u meer informatie over uw gegevensopslag en afhandeling dan kunt u ten allen tijden hier meer informatie over opvragen bij u eigen behandelaar.

Kwaliteitsbewaking
Bij Kinderergotherapie Den Bosch kunt u vertrouwen op kwaliteit. We staan ingeschreven in het kwaliteitsregister. Door continue scholing en overleg houden wij onze kennis op peil. Gedurende de behandeling evalueren we regelmatig met u. Het is de bedoeling dat u zelf zoveel mogelijk aangeeft wat U belangrijk vindt voor uw kind.

Cookiebeleid
Deze site gebruikt geen cookies. Er worden geen gegevens opgeslagen van gebruikers.

Vragenlijst CEE
Als de behandeling is beëindigd kunt u een evaluatieformulier van ons krijgen, dit kan ingezien worden door uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling
Vragen, problemen of klachten? Graag horen wij van u als er vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. de inhoud van de behandeling of de gang van zaken rondom de therapie. We streven er naar dat we hier met elkaar uitkomen. Mochten er problemen blijven bestaan, dan kunt u via de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (Klik hier) meer informatie vinden over de klachtenprocedure voor paramedici.

Voorbeeld