Aanmelden

U kunt uw aanmelding bij ons bekend maken via de mail, telefonisch of middels het opsturen van een verwijzing naar ons postadres.

Email: info@kinder-ergotherapie.nl

Berdie van Weert
Tel: 06-49866308
E-mail: berdie@kinder-ergotherapie.nl

Lieke Leenders
Tel: 06-42094206
E-mail: lieke@kinder-ergotherapie.nl

U kunt bij ons terecht met een verwijzing van de (huis)arts of specialist, of u kunt rechtstreeks met ons een afspraak maken (Directe Toegankelijkheid Ergotherapie).

Eerste afspraak
Graag meenemen bij de eerste afspraak:

  • paspoort of identiteitsbewijs van uw kind 
  • verwijzing van de huisarts of de specialist
  • zorgverzekeringspas van uw kind
  • belangrijke verslagen van andere behandelaars of schoolwerk

De eerste afspraak wordt gebruikt om de hulpvraag te verhelderen. Door observatie of onderzoek van uw kind worden zijn/haar mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Op basis van deze informatie kan de behandeling gestart worden.

Afmelden
Wanneer u de behandeling niet kunt nakomen, dan dient u dat uiterlijk 24 uur van te voren te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt de behandeling in rekening gebracht.