Informatie voor Scholen

Binnen de individuele behandeling in onze praktijk is het mogelijk 1 à 2 keer een schoolbezoek te doen gericht op betreffende individuele leerling. Dit wordt betaald uit de zorgverzekering van het kind. We vinden het belangrijk informatie uit te wisselen over verloop van de therapie en het functioneren op school. Dit gaat vaak via de mail.
Begeleiding en advies kan ook plaatsvinden vanuit Passend Onderwijs.

Daarnaast verzorgen we workshops op scholen (regulier, speciaal en voortgezet), en geven we nascholing aan leerkrachten en IB'ers. We streven er naar veel praktische handvaten en handige tips voor in de klas te geven.
Ook screening van klassen of individuele leerlingen, bijvoorbeeld gericht op schrijfrijpheid, behoort tot de mogelijkheden.

De inhoud gaat altijd in overleg en wordt afgestemd op specifieke vragen van de leerkracht of de school. Kosten op aanvraag.

Workshops zijn bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van:

  • Voorbereidend en aanvankelijk schrijven
  • (klassikale) schrijftraining en schrijfremediëring
  • Signaleren van schrijfproblemen in groep 2
  • Schrijfvoorwaarden (meubilair, houding, materialen e.d.)
  • Spelontwikkeling/ kleutermotoriek
  • Fijn-motorische ontwikkeling en signaleren van problemen hierin
  • Stimuleren van knutselvaardigheden voor kleuters
  • Onhandige motoriek (bijvoorbeeld bij dcd/ dyspraxie/ autisme)
  • Prikkelverwerking (zintuiglijke ontwikkeling) en de invloed op het dagelijks handelen en gedrag van het kind in de klas
  • Vergroten van zelfredzaamheid, spelen en schoolse vaardigheden bij meervoudig beperkte kinderen