Voorstellen

Wij zijn drie ervaren en enthousiaste kinder-ergotherapeuten met ruime ervaring binnen de kinderrevalidatie en het speciaal- en regulier onderwijs. We zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de vereniging Ergotherapie Nederland. Een greep uit onze expertise: schrijftherapie op school, aanleren van schoolse vaardigheden, coachen van ouders en leerkrachten, oefenen van de zelfverzorging, speladvies, adviseren van hulpmiddelen en voorzieningen (geschikte stoel, schrijfhulpmiddelen, aanpassingen voor thuis of op school).
We hebben veel ervaring in de samenwerking met fysiotherapeuten, logopedisten, leerkrachten en intern begeleiders van scholen, psychologen, orthopedagogen en artsen.

Onze visie
Kinderen met beperkingen positieve ervaringen laten opdoen bij het beter leren uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en plezier wat de ontwikkeling bevordert. We hebben oog voor de eigenheid van het kind en sluiten aan bij zijn/haar belevingswereld, de ouders en hun omgeving. We werken gezamenlijk aan concrete doelen.

Samenwerken met fysiotherapeuten, logopedisten, leerkrachten en intern begeleiders van scholen, psychologen, orthopedagogen en artsen is voor ons een vanzelfsprekendheid.
Berdi Lieke Monique              Berdie                                    Lieke                                    Monique