Specialisaties

Motoriek:
NDT - neurorevalidatie voor kinderen
BSID (motorische deel) – motorische ontwikkelingstest
CP-richtlijn (onderzoek en behandeling bij cerebrale parese)

Prikkelverwerking:
SI: senso(motorische) integratie -prikkelverwerking, sensorisch dieet
SP (Sensory Profile) – vragenlijst t.a.v. prikkelverwerking
Ervaar het maar – stimuleren motoriek, zintuigen en communicatie bij meervoudig gehandicapte kinderen
Baby- en kindermassage
Anders kijken naar kinderen in de klas

Schoolse vaardigheden en schrijven:
Praktische schrijftraining
KOEK - Korte Observatie Ergotherapie Kleuters
SOESS - Standaard Observatie Ergotherapie voor Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden
SchoolAMPS - test voor motorische en procesmatige vaardigheden op school
Schrijven met een Smile – remediërende schrijfmethode voor cijfers en letters
Schrijfkriebels /  Schrijfdans /  Oefeningen uit Lindeman

Taakaanpak en werkhouding:
CO-OP (Cognitive Orientation to daily  Occupational Performance) – cognitieve strategie bij handelingsproblemen
Kid`s skills (Ben Furman) - een oplossingsgerichte methode
Meichenbaum (berenaanpak van Kaat Timmermans) ivm planning en werkhouding
Executieve Functies – observatie en behandeling

Dagelijks handelen:
PEDI – vragenlijst mbt zelfredzaamheid, verplaatsen en communicatie
Screening DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie

Workshops en cursussen geven
Op maat en op vraag verzorgen van workshops en cursussen gericht op ons vakgebied.