Voor Wie

Voor kinderen van 0 tot 18 jaar bij wie het spelen en het leren van dagelijkse handelingen thuis en op school niet vanzelf verloopt.

Er kunnen problemen zijn met:
Schrijven; letters of cijfers omdraaien, slordig schrijven, hanteren van pen/potlood
Knippen, scheuren, plakken, prikken, vouwen en tekenen
Plannen van handelingen, organiseren van een werk
Concentratie en taakgerichtheid
Uitvoeren van hobby/ vrijetijd-activiteiten; vasthouden van kaarten, hanteren van gereedschap
Vaardigheden nodig voor werk en school; rugzak meenemen, zit/werkhouding, typen, koken, gebruik van rolstoel op school
Zelfzorg-activiteiten zoals aankleden, veters strikken en boterham smeren
Zelf spelen
Het hanteren, verzorgen en verplaatsen van het (jonge) kind

Oorzaken kunnen zijn:
Onhandigheid (soms als DCD gediagnosticeerd), beperkingen t.g.v. cerebrale parese of spierziekte, zintuiglijke beperkingen, stoornissen in de sensorische informatieverwerking, kinderen met een meervoudige handicap, handelingsproblemen voorkomend bij diagnoses als AD(H)D en vormen van autisme. Bij veel kinderen is er (nog) geen diagnose gesteld.
Vaak is er sprake van een achterstand wat betreft bepaalde voorwaarden zoals fijne motoriek en coördinatie.
Angst om te bewegen en te vallen kan een rol spelen, of een overgevoeligheid voor tastprikkels (bepaalde kleding niet aan willen, moeite hebben met aanraking).