Vergoedingen

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Uw kind heeft recht op 10 uur ergotherapie per jaar.

Contracten
Wij hebben contracten afgesloten met vrijwel alle verzekeraars maar let op, per 2023 hebben wij geen contract afgesloten met Caresq (Aevitae, EUcare).

Extra behandeluren
Een aantal zorgverzekeraars geeft extra uren ergotherapie in de aanvullende verzekering en extra tijd is voor het instrueren van de mantelzorger (meestal de ouder). Neem bij twijfel vooraf contact op met uw verzekering.

Overige financiering
Financiering vanuit Passend Onderwijs kan in samenspraak met school en incidenteel is financiering vanuit het PGB (persoonsgebonden budget) mogelijk.

Tarieven bij advies/ behandeling voor eigen rekening
Dit is vastgesteld conform het  CTG-tarief :
€ 19,50 per 15 minuten.
Extra toeslag € 30,00 bij behandeling aan huis of op school.