Verwijzing

Het is i.v.m. vergoeding door de zorgverzekeraar belangrijk dat de volgende informatie op de verwijzing staat vermeld (controleer dit a.u.b. ):

  • Naam, adres, geboortedatum
  • Zorgverzekeraar en verzekeringsnummer
  • Burger Service Nummer
  • Gegevens verwijzend arts (dhr.of mevr.)
  • Diagnose en reden voor verwijzing