Gebruikte tests en observatiemiddelen

SOS  Opsporing schrijfproblemen
CanChild Handwriting Assessment Protocol
KOEK (Korte Observatie Ergotherapie Kleuters)
Sensory Profile (SP) en schoolcompanion; vragenlijsten voor het opstellen van een sensorisch profiel
SOESS (Standaard Observatie Ergotherapie bij Schrijven en Sensomotorische Schrijfvoorwaarden)
Schoolamps (school-assessment for motor and proces skills)
VMI (Visual Motor Integration)
VMVK (vragenlijst voor de motorische vaardigheden van kleuters)
Foto-interview -  oplossingsgericht middel om kinderen eigen hulpvragen en doelen te laten stellen
CVO Coördinatievragenlijst ouders
Werken met aandacht (Andre Rietman) 
COPM (Canadian Occupational Performance Measure) – interview voor probleeminventarisatie, gericht op dagelijks handelen